Laat­ste nieuws 
van Ha­ger


Wij staan voor je klaar

Zo gaan we om met het co­ro­na­vi­rus

Onze collega's werken zoveel mogelijk thuis en zijn daar gewoon bereikbaar zoals je gewend bent. In plaats van face-to-face events organiseren we webinars.  


Frisse nieuwe website!

Meer informatie, meer online support

Maart 2021
Het is je vast al opgevallen, we hebben een nieuwe website. Op deze pagina lees je wat het voor jou betekent.


Aangepast leveringsschema

Rondom Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en een Duitse feestdag gelden aangepaste leverdagen en is ons kantoor op enkele dagen gesloten.

Leveringen rondom feestdagen

Speak Up!

Klanttevredenheidsonderzoek

Maart 2021
In maart en april kun je mogelijk gebeld worden door een onderzoeksbureau. Ons internationale klanttevredenheidsonderzoek Speak Up! vindt dan plaats. 

download behulpzame documenten

Nieuw hoofd­kan­toor Hager Nederland

In thuis­stad Den Bosch

November 2020
We hebben verhuis­plannen! Eind 2021 verwachten we een mooi nieuw pand op De Brand in Den Bosch te betrekken en daar onze rela­ties welkom te heten. 


Calcu­la­tie­tool magneet­scha­ke­laars

Bereken hoeveel lampen je kunt aansluiten

Oktober 2020

Moderne lampen kunnen zorgen voor stroom­pieken wanneer je ze inscha­kelt. Dat bete­kent dat je Hager magneet­scha­ke­laar een maxi­maal aantal lampen kan scha­kelen. Een lastige bere­ke­ning die wij gemakkelijker hebben gemaakt met onze speciale calcu­lator.

hager kennisartikel webinars

Digi­taal jaar­ver­slag 19-20

Hoe gaan we samen met onze klanten de toekomst in?

September 2020

Het interactieve jaarverslag van de Hager Group voor 2019-2020 is er! In dit actuele digitale document vind je naast een verslag van onze activiteiten ook interviews met klanten, referentieprojecten en uiteraard gaan we in op het effect van de coronacrisis. Centraal staat hoe we samen met onze klanten sterk staan voor wat de toekomst brengt. 

hager group annual report

Domovea volledig vernieuwd

Gemakkelijk te programmeren en gebruiksvriendelijke domotica

September 2020
Een pro­fes­si­o­ne­le KNX-op­los­sing die al­les in en om het ge­bouw een­vou­dig met el­kaar ver­bindt. De ge­heel ver­nieuw­de Dom­ovea-vi­su­a­li­sa­tie­soft­wa­re maakt het mo­ge­lijk en in­zich­te­lijk.

hager product: domovea

Audi en Hager Group bundelen krachten

Ontwikkeling: bidirectioneel laden aan huis

September 2020

Het aan­deel elek­trisch aan­ge­dre­ven voer­tui­gen én her­nieuw­ba­re ener­gie­bron­nen neemt steeds ver­der toe. Een van de uit­da­gin­gen van bij­voor­beeld wind- en zon­ne-ener­gie is het be­schik­baar heb­ben van vol­doen­de ener­gie op het mo­ment dat het no­dig is. Audi en Ha­ger Group heb­ben hun krach­ten ge­bun­deld in een pro­ject dat bi­di­rec­ti­o­neel thuis­la­den on­der­zoekt. De accu van de auto wordt daar­bij ge­bruikt als de­cen­tra­le op­slag voor ener­gie.

hager group samenwerking audi

BR65. De nieu­we strak­ke kunststof wand­goot

Montagegemak met kunststof wandgoot

September 2020
Deze strak­ke kunst­stof wand­goot is mak­ke­lijk te ver­wer­ken en ook ver­krijg­baar in zwart. Je kunt nu een han­di­ge be­stel­hulp down­lo­a­den. 

brochure kabelmanagement wandgoot br65 bestelhulp hager 2020

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Eens per maand in je mailbox

Eens per maand een snelle update van ons nieuws.
Aanmelden

Nieuwe app: Hager Ready

Lees meer over tools en apps die je helpen bij je werk.
Naar apps en tools

Trainingen en events

Bekijk ons trainingsaanbod.
Trainingskalender