Kennis, inspi­ratie en tips
voor een perfect project

Onze project­spe­ci­a­listen nemen je zorgen uit handen

Verdeel­sys­temen zijn het hart van je elektrische infrastructuur. Zeker bij grotere tech­nisch complexe projecten wil je een ervaren partner naast je hebben staan die advi­seert, bege­leidt en helpt in elke fase van je project. Daar zit precies de kracht van onze projec­ten­or­ga­ni­satie.

knx gebouwautomatisering

Ons Service & Compe­tence Center regelt het voor je

Succes in projecten maken we samen

00:23


Schrijf je in voor ons project­nieuws

Blijf per e-mail op de hoogte

Vul hier je e-mail­adres in en ontvang (eens per kwar­taal) rele­vant project­nieuws per e-mail.


Wat we kunnen

De elektrische infrastructuur in jouw project wordt door ons gere­geld

De ener­gie­voor­zie­ning, ener­giema­na­ge­ment, de kabel­in­fra­struc­tuur en de bedie­nings­punten voor de gebruiker: wij verzorgen het complete traject. 
projectoplossingen energiedistributie koper detail

Ener­gie­dis­tri­butie

Verdeel­sys­temen t/m 6300 A in bouw­vorm 1 t/m 4b bouwen we in eigen huis of via gecer­ti­fi­ceerde paneel­bouw­part­ners. Vertrouw op onze exper­tise.
project boskalis railkoker

Railkoker

We hebben ruime erva­ring in rail­ko­ker­sys­temen. Flexibele, veilige, snelle, kosten- en ruim­te­be­spa­rende ener­gie­ver­de­ling. We advi­seren je graag.
projectoplossingen energiedistributie koper detail

Ener­gie­dis­tri­butie

Verdeel­sys­temen t/m 6300 A in bouw­vorm 1 t/m 4b.


Wat we doen

Dit is wat we voor je kunnen doen

Van aanvraag tot en met uitvoe­ring en nazorg bieden de speci­a­listen van het Hager Service & Compe­tence Center duide­lijk­heid en zeker­heid. Steeds op zoek naar de juiste oplossing, eerlijk advies, heldere commu­ni­catie, brede en diep­gaande kennis, een pro-actieve houding en altijd bereik­baar of fysiek aanwezig op het project. 

projectoplossingen utiliteit amenwerking

Advies & budget

We gaan vroeg met elkaar in gesprek om de beste oplossing te vinden. Snel antwoord op je eerste vragen is onze prio­ri­teit en zo komen we tot een voor­lopig ontwerp. Grotere en complexe vraag­stukken bespreken we met al onze tech­nisch speci­a­listen en sales engi­neers, zodat we opti­maal gebruik maken van elkaars kennis.

projectoplossingen voor paneelbouwers

Ontwerp en assemblage

Door kort schakelen tussen de opdracht­gever en onze sales engi­neers komen we snel tot het func­ti­o­neel ontwerp. Onze project­lei­ders zijn nu al aange­haakt. Via onze eigen werk­plaats of betrouw­bare paneel­bouw­part­ners gaat het systeem in productie. We hebben alles in eigen hand wat veel zeker­heid biedt op het gebied van plan­ning, snel­heid en flexi­bi­li­teit.

project icc rotterdam

Inhuizen en inbe­drijf­stel­ling

Een verdeler inhuizen is speci­a­lis­tisch werk, waar­voor we samen­werken met betrouw­bare partners. Onze project­leider houdt de vinger aan de pols. Na het maken van de elektrische verbin­dingen, de inbe­drijf­stel­ling en de Site Accep­tance Test is je systeem gebruiks­klaar. Ook na ople­ve­ring blijven we in beeld voor onder meer servi­ce­vragen.

van de

Meer weten over onze
project­or­ga­ni­satie?

In goede handen, van A tot Z

Wil je tot in detail weten wat je mag verwachten als je een project met ons aangaat? We vertellen er alles over. Vertrouw op onze exper­tise en wees verze­kerd van onze support. 

draadloos koppelen

Wat we gere­a­li­seerd hebben

Successen samen met onze partners

Lees meer over de projecten die we samen met onze advies-, paneel­bouw- en instal­la­tie­part­ners gere­a­li­seerd hebben. Alle refe­ren­ties vind je hier. 

Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre

Hoofd­ver­deler
project boskalis railkoker

Boskalis Papen­drecht

Railkoker
unimes energieverdeler hager

Commu­ni­catie museum Den Haag

Hoofd­ver­deler
project ijsselland onderhoud

IJssel­land zieken­huis Capelle a/d IJssel

Onder­houd ACB's
project aka

Fries­land­Cam­pina Gerkes­klooster

Hoofd­ver­deler in trafo­sta­tion
project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum Utrecht

Elektrische infrastructuur

Zeker met Hager

Samen­werken, samen mooie resul­taten behalen

Heb je een vraag of wil je advies? Bel of mail ons. Eén van onze collega's helpt je graag verder. Voor een persoon­lijke afspraak staan onze account­ma­na­gers voor je klaar.