Livestream online Hager-dagen terug­kijken

Kijk de sessie terug!

Op 17 juni en 29 juni kon je tijdens de online Hager-dagen worden bijge­praat over de nieuwe NEN1010:2020-norme­ring. Was jij erbij en wil je deze sessie terug­kijken, of kon je er niet bij zijn en ben je nieuws­gierig geworden? De livestream is hier binnen­kort terug te kijken.


Wil jij een seintje krijgen zodra de livestream beschik­baar is?

Vul het formu­lier hier­onder uiter­lijk 13 juli in, en je ontvangt een e-mail met de link naar de livestream zodra deze beschik­baar is.