Productgroepafbeelding In­bouw­ele­men­ten voor de­sign­se­ries | Hager NL
Productgroepafbeelding Licht­be­stu­ring | Hager NL

Licht­be­stu­ring Licht­be­stu­ring

Van ge­woon­weg mooie scha­ke­laars tot ge­a­van­ceer­de­re sys­te­men: voor licht- en ja­loe­zie­be­stu­ring heb­ben we een breed aan­bod.

Productgroepafbeelding Be­we­gings­mel­ding | Hager NL

Be­we­gings­mel­ding Be­we­gings­mel­ding

Onze be­we­gings­mel­ders ver­vul­len alle com­fort- en vei­lig­heids­wen­sen en hel­pen daar­naast ook om ener­gie te be­spa­ren. Toe­pas­baar in bij­na alle de­signs.

Productgroepafbeelding Ja­loe­zie­be­stu­ring | Hager NL

Ja­loe­zie­be­stu­ring Ja­loe­zie­be­stu­ring

Het aan­stu­ren van rol­lui­ken, screens, etc. is pro­bleem­loos in alle de­signs te re­a­li­se­ren. Zo­wel in een een­vou­dig als in een in­tel­li­gent sys­teem.

Eén inbouwelement, veel keuze in designs

Met ons modulaire systeem kun je het product samenstellen dat precies aansluit bij jouw wensen. In maximaal drie stappen ben je klaar. Het is ook een optie om later een design te kiezen, zónder dat je de inbouwelementen hoeft te vervangen.