Productgroepafbeelding Wand | Hager NL
Productgroepafbeelding Wandgoten kunst­stof | Hager NL

Wandgoten kunst­stof Wandgoten kunst­stof

Kunst­stof wandgoten heb­ben veel voor­de­len. Licht in ge­wicht en gemakkelijk te be­wer­ken. Stan­daard toe­pas­sin­gen: kan­to­ren, scho­len, prak­tijk­ruim­tes.

Productgroepafbeelding Wandgoten plaat­staal | Hager NL

Wandgoten plaat­staal Wandgoten plaat­staal

Sta­len wandgoten zijn er voor de toe­pas­sin­gen, waar­bij ex­tra ste­vig­heid ge­wenst is.

Productgroepafbeelding Wandgoten aluminium | Hager NL

Wandgoten aluminium Wandgoten aluminium

Geef bij­zon­de­re ruim­tes ex­tra uit­stra­ling met duur­zaam aluminium. Pri­ma te com­bi­ne­ren met schakelmateriaal in een van de berker-designse­ries.

Productgroepafbeelding Wand­goot toe­be­ho­ren | Hager NL

Wand­goot toe­be­ho­ren Wand­goot toe­be­ho­ren

Hier vind je alle hulp­stuk­ken die je no­dig hebt voor een com­ple­te afwerking en mon­ta­ge van alle wandgoten.

Productgroepafbeelding In­bouwwandgoten plaat­staal | Hager NL

In­bouwwandgoten plaat­staal In­bouwwandgoten plaat­staal

Su­per­plat design voor deze goot die in de wand wordt in­ge­bouwd met alle mogelijk­he­den om func­ties voor data en ener­gie on­der te bren­gen.

Productgroepafbeelding Ka­bel­trans­port­go­ten | Hager NL

Ka­bel­trans­port­go­ten Ka­bel­trans­port­go­ten

Met ka­bel­trans­port­go­ten maak je de ver­bin­ding tus­sen de ver­de­ler en de installatie in het ge­bouw. Er is keu­ze uit de materialen kunst­stof en staal.

Productgroepafbeelding Klei­ne ka­bel­go­ten | Hager NL

Klei­ne ka­bel­go­ten Klei­ne ka­bel­go­ten

Voor al die si­tu­a­ties waar je van­uit be­staan­de aan­sluit­pun­ten nieu­we aansluitingen wilt ma­ken. Ge­schikt voor da­ta- en ener­gie­ka­bels.

Productgroepafbeelding Plint­go­ten | Hager NL

Plint­go­ten Plint­go­ten

SL plint­go­ten ge­ven je flexi­bi­li­teit om over­al aan­sluit­pun­ten te ma­ken en te­ge­lijk de ka­bels net­jes uit het zicht te hou­den.

Productgroepafbeelding Designkanaal mul­ti­me­dia | Hager NL

Designkanaal mul­ti­me­dia Designkanaal mul­ti­me­dia

Het Designkanaal is be­doeld voor het af­scher­men van aan­sluit­ka­bels naar beeld­scher­men, maar je kunt ze ook ge­brui­ken als in­for­ma­tie­zuil.

Productgroepafbeelding Hoek-/­deur­lijst­go­ten | Hager NL

Hoek-/­deur­lijst­go­ten Hoek-/­deur­lijst­go­ten

Deur­lijs­ten hel­pen je om op een een­vou­di­ge ma­nier nieu­we ka­bels te leg­gen langs deu­ren.

Downloads

  • Technische bijlage

  • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

    PDF
    10 MB
Weitere Downloads

Systemen aan de wand

Van werkplaats tot kantoor of showroom, met onze tehalit-kabelmanagementsystemen heb je alle mogelijkheden voor je project. Wandgoten zijn verkrijgbaar in kunststof, halogeenvrij kunststof, aluminium en plaatstaal. Daarnaast zijn de wandgoten als vlakke-inbouwvariant beschikbaar. Kabeltransportgoten zijn verkrijgbaar in kleine afmetingen voor nette afwerking van bijvoorbeeld een enkele kabel tot en met robuuste goten in onder meer plaatstaal voor in de industrie. Voor een nette afwerking van bekabeling in een woonomgeving kun je de SL-plintgoot of het Multimediadesignkanaal gebruiken. In combinatie met ledverlichting creëer je hiermee een functionele en fraaie inrichting. Met Ecoline-inbouwcomponenten en berker-design schakelmateriaal wordt de bediening van verlichting, zonwering en verwarming op elke werkplek mogelijk. Onze maatwerkservice maakt het voor veel producten mogelijk speciale kleuren, afmetingen en zelfs vormen te selecteren voor je projecten.