Productgroepafbeelding Vloer | Hager NL
Productgroepafbeelding Vloer­go­ten ver­zon­ken ge­slo­ten | Hager NL

Vloer­go­ten ver­zon­ken ge­slo­ten Vloer­go­ten ver­zon­ken ge­slo­ten

Vloer­go­ten kun je ge­brui­ken om ka­bels in de vloer te leg­gen naar vloer­aan­sluit­pun­ten. Ge­schikt voor da­ta- en ener­gie­ka­bels.

Productgroepafbeelding Vloer­go­ten ver­zon­ken bo­ven­lig­gend open | Hager NL

Vloer­go­ten ver­zon­ken bo­ven­lig­gend open Vloer­go­ten ver­zon­ken bo­ven­lig­gend open

Half­-o­pen vloer­ka­na­len kun je ge­brui­ken langs gla­zen wan­den en ra­men. Het heeft een dek­sel, zo­dat de ka­bels en aan­slui­tin­gen een­vou­dig be­reik­baar zijn.

Productgroepafbeelding Vloer­in­stal­la­tie­do­zen & toe­be­ho­ren | Hager NL

Vloer­in­stal­la­tie­do­zen & toe­be­ho­ren Vloer­in­stal­la­tie­do­zen & toe­be­ho­ren

Uit­ge­breid pro­gram­ma, waar­mee je de aan­slui­tin­gen kunt ma­ken in het vloer­sys­teem

Productgroepafbeelding Spa­rings­mal­len voor vloer­con­tact­do­zen / cas­set­tes | Hager NL

Spa­rings­mal­len voor vloer­con­tact­do­zen / cas­set­tes Spa­rings­mal­len voor vloer­con­tact­do­zen / cas­set­tes

Met deze mal­len kun je heel een­vou­dig spa­rin­gen ma­ken voor vloer­in­stal­la­tie­do­zen in een be­ton­vloer. Te com­bi­ne­ren met pv­c-­bui­zen en/of vloer­go­ten.

Productgroepafbeelding Mon­ta­ge­do­zen | Hager NL

Mon­ta­ge­do­zen Mon­ta­ge­do­zen

Met mon­ta­ge­do­zen maak je in vloerys­te­men de dra­gers voor de ver­schil­len­de con­tact­do­zen voor ener­gie en da­ta.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

  PDF
  10 MB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

  PDF
  10 MB
Weitere Downloads

Vloerinstallatie Electraplan

Op het gebied van moderne kantoorarchitectuur wordt meer en meer gekozen voor lichte en ruimtelijke ontwerpen. Om een efficiënte elektrotechnische infrastructuur op te bouwen, verplaatst de elektrische installatie naar de vloer. Met Hager-vloerinstallatiesystemen leg je een stevige basis voor een flexibel ruimtegebruik.