Productgroepafbeelding Mo­du­lair be­stu­ren | Hager NL
Productgroepafbeelding Scha­ke­len | Hager NL

Scha­ke­len Scha­ke­len

Scha­ke­len is een be­lang­rij­ke func­tie in ver­de­lers. Hier vind je ons aan­bod mo­du­lai­re scha­ke­laars, mag­neet­scha­ke­laars en sig­naal­lam­pen.

Productgroepafbeelding Dim­men | Hager NL

Dim­men Dim­men

Hier vind je al­ler­lei com­po­nen­ten voor het be­stu­ren van ver­lich­ting, zo­als dim­mers.

Productgroepafbeelding Tijd, licht en tem­pe­ra­tuur | Hager NL

Tijd, licht en tem­pe­ra­tuur Tijd, licht en tem­pe­ra­tuur

Be­kijk ons aan­bod mo­du­lai­re com­po­nen­ten om te au­to­ma­ti­se­ren op ba­sis van tijd, tem­pe­ra­tuur- en licht­ni­veaus.

Productgroepafbeelding Di­ver­sen | Hager NL

Di­ver­sen Di­ver­sen

Hier vind je net­werk­com­po­nen­ten, trans­for­ma­to­ren, bel­len, zoe­mers en con­tact­do­zen.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads