Melden

Melders waarschuwen je tijdig, voordat de afschakelgrenzen worden overschreden en helpen je om met tijdig onderhoud calamiteiten te voorkomen.
Productgroepafbeelding Melden

Melden

Aardlekrelais bewaken het niveau van lekstromen in een installatie. Bij te hoge waarden wordt een signaal gegeven waar de gebruiker actie op kan ondernemen. Controlerelais bewaken stromen en/of spanningen in het net. Netbewaking op asymmetrie of het wegvallen van één fase is mogelijk.