Productgroepafbeelding Me­ten en mel­den | Hager NL
Productgroepafbeelding Me­ten | Hager NL

Me­ten Me­ten

Ener­gie me­ten in ver­de­lers geeft je de nood­za­ke­lij­ke ge­ge­vens voor ener­gie­be­heer in ge­bou­wen. Hier vind je meet­in­stru­men­ten voor het ver­za­me­len van da­ta.

Productgroepafbeelding Mel­den | Hager NL

Mel­den Mel­den

Mel­ders waar­schu­wen je tij­dig, voor­dat de af­scha­kel­gren­zen wor­den over­schre­den en hel­pen je om met tij­dig on­der­houd ca­la­mi­tei­ten te voor­ko­men.

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Downloads

 • Technische bijlage

 • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

  PDF
  14 MB
Weitere Downloads

Meten en melden

Waar energie geschakeld en verdeeld wordt, wordt ook energie gemeten. Een uitgebalanceerd aanbod van stroomtransformatoren, stroommeters, voltmeters en kWh-meters maakt de keuze eenvoudig. Voor de bewaking van stromen en voltages en het melden van afwijkingen zijn aardlekrelais en controlerelais beschikbaar.