NH-mespatronen gTr, middenmelder, metalen trekoren