Nieuw hoofdkantoor Hager Nederland

In thuisstad Den Bosch

In de afge­lopen 20 jaar hebben we in ons pand aan de Larenweg in Den Bosch duizenden rela­ties ontvangen. Een pand dat voor veel mede­wer­kers, partners en klanten vertrouwd en comfor­tabel aanvoelt, maar het is inmid­dels echt wel tijd voor een nieuw jasje. En dat gaat er komen!


De direc­ties van Hager, Bouw­be­drijf Pennings, Willems Uden en Van Eck Elektro hebben het contract gete­kend om te starten met de bouw van een prachtig duur­zaam nieuw pand in onze thuis­stad Den Bosch op bedrij­ven­ter­rein De Brand.


Archi­tec­ten­bu­reau De Twee Snoeken ontwierp een elegant gebouw rondom onze wens om er een prach­tige samen­wer­kings­plek van te maken voor mede­wer­kers en rela­ties, waar alles in het teken staat van elkaar ontmoeten.


We vinden het belang­rijk hecht contact te onder­houden met onze klanten, part­ners, onder­wijs­in­stel­lingen en andere markt­par­tijen. Daarom willen we graag dat je bij ons binnen­komt. Je bent straks van harte welkom om gebruik te maken van een van de inspi­re­rende ruimtes voor verga­deren, een trai­ning, brain­storm­sessie of prak­ti­sche work­shop. Alles zal gericht zijn op het faci­li­teren van elke vorm van samen­wer­king, zo flexibel mogelijk, of dat nu digi­taal of persoon­lijk is. In het audi­to­rium ontvangen we je graag voor een kennis­sessie. De gezonde combi­natie tussen werk en ontspan­ning zal overal terug te vinden zijn.


Net als velen hebben de Hager-colle­ga’s de afge­lopen maanden vooral vanuit huis gewerkt. Ondanks dat digi­tale vormen van contact en samen­werken prima mogelijk zijn, waar­deren we nu meer dan ooit de persoon­lijke inter­actie met colle­ga’s en rela­ties. Elkaar face-to-face ontmoeten en geza­men­lijk werken aan projecten en ontwik­ke­lingen creëert een posi­tieve vibe. We kijken ernaar uit dat we dat weer mogen ervaren.


Natuur­lijk gaan we samen met onze instal­la­tie­part­ners zorgen dat ons pand een prachtig visi­te­kaartje wordt voor onze oplos­singen. We houden je de komende tijd via social media en onze website op de hoogte van de bouw en hopen je vanaf begin 2022 te ontvangen op Het Ster­ren­beeld 31 in ‘s-Hertogenbosch.