Smart en Easy: inzicht en controle met Domovea

Gemakkelijk te programmeren en gebruiksvriendelijke domotica

Zo kan het eruit zien: een profes­si­o­nele KNX oplossing die alles in en om het gebouw eenvoudig met elkaar verbindt: verlich­ting, rolluiken, alarm, verwar­ming en venti­latie, came­ra's, weer­be­wa­king, ener­gie­be­heer en slimme auto­ma­ti­se­ring. Domovea maakt het mogelijk en inzich­te­lijk.

domovea-gebouwautomatisering

Domovea & KNX-domotica:
het controlecentrum van je gebouw

Om naad­loos aan te sluiten op de wensen van je klanten, bieden we twee versies van Domovea waarin KNX-domotica verwerkt zit. Domovea Basic biedt uitge­breide basis­func­ties voor een smart home of smart buil­ding. Domovea Expert is de ideale oplossing voor meer complexe eisen. Verderop lees je wat de verschillen in func­ti­o­na­li­teiten zijn. De nieuwe Domovea Basic (TJA670) en Domovea Expert (TJA470) brengen func­ti­o­na­li­teiten - die voor­heen in drie of vier afzon­der­lijke compo­nenten zaten - samen in één compact compo­nent. In onze centrale bouw­steen inte­greren we:

 • Domovea server TJA450
 • KNX Easy server TJA665
 • IoT Controller TJA560
 • Access Gate TJA510 (alleen in Domovea Expert)
gebouwautomatisering-systeem

Waarom Domovea?

Com­fort, vei­lig­heid en ef­fi­ciëntie

Eenvoudig te installeren en te bedienen en het geeft je perfect zicht op de complete installatie. Dat is Domovea. Innovatieve technologie in één compacte server die KNX-, IP- en IoT-componenten combineert in een heldere visualisatie.

Comfort

Een connected oplossing geeft comfort. Bij het verlaten van een gebouw is één druk op de knop voldoende om verlichting en apparaten uit te schakelen, de verwarming te regelen en het alarm in te schakelen.

Veiligheid

Met functies zoals variabele aanwezigheidssimulaties en inbraakdetectie zorgt een gebouwautomatiseringssysteem met Domovea voor meer veiligheid. Een veiligheidsmelding komt direct bij de juiste persoon binnen.

Energie-efficiëntie

Het slim regelen van onder andere verwarming, elektrische apparaten en rolluiken beperkt het energieverbruik effectief. Met een weerstation passen jaloezieën, luiken, verwarming en airconditioning zichzelf aan op het klimaat.Domovea is de
alles-in-één oplossing

Eén com­po­nent van 6 mo­du­len voor in­be­drijf­stel­len, be­die­ning en vi­su­a­li­sa­tie

 Til je ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring naar een ho­ger ni­veau met een toe­komst­ge­richt sys­teem dank­zij veel ba­sis­func­ties en uit­brei­dings­mo­ge­lijk­he­den.

knx-gebouwautomatisering

Gevestigde standaard

Easy is gebaseerd op de internationale KNX-standaard en is daarom flexibel en veilig, ook voor de toekomst.

 

knx-gebouwautomatisering-schakelmateriaal

Hoge uitbreidbaarheid

In Easy tot 255 draadloze KNX producten en 255 bedrade KNX apparaten te koppelen. In System mode 'onbeperkt'.

gebouwautomatisering-op-afstand

Veilige toegang op afstand

Met myHager is toegang op afstand altijd en overal mogelijk - goed beveiligd met een wachtwoord.

gebouwautomatisering-tablet

Bedieningsgemak met Domovea

Alle functies kunnen worden bediend via een KNX schakelaar, tablet, smartphone, spraak of Apple Watch.

gebouwautomatisering-server

Eén server

Eén slimme module voor het besturen van KNX functies, IoT- en IFTTT-koppeling en eigentijdse visualisatie.

hager product: domovea app pilot

Inbedrijfstelling

'Hager Pilot' is de centrale app om Easy en Domovea te configureren. Beschikbaar in de App Store en Google Play.


Eindeloze mogelijkheden

IoT-integratie

 • Integreer IoT-apparaten en bedien ze met de Domovea-app:
  - HUE
  - Amazon.echo
  - Google Assistent
  - SONOS
  - Netatmo
  - IFTTT
  - TADO
 • Bedien Domovea-apparaten via IoT-commando's en logica
ifttt

IFTTT

If This Then That is een cloud-automatiseringsfunctie, waarmee IoT-apparaten veilig gegevens kunnen uitwisselen en elkaar opdrachten kunnen geven. Zo kun je eenvoudig verschillende apparaten en functies koppelingen en creatieve oplossingen maken voor je eigen lifestyle en bedrijfsprocessen.
- Geofencing met IOS en Android
Agenda en afspraken software
Instagram, Twitter en Facebook
Spotify
Servicemeldingen van huishoudelijke apparaten

Laat de creativiteit de vrije loop. Zie www.ifttt.com voor meer informatie over IFTTT!

Remote access

 • Apparaten bedienen en camera-observatie als je buitenshuis bent
 • Onderhoud, programmeren en wijzigen op afstand voor de installateur
 • ETS over IP-secure verbinding voor de system integrator

Het is simpel en geeft een indruk van de mogelijkheden.


Dom­ovea Ba­sic of Dom­ovea Ex­pert?

Net als de wen­sen van jouw klan­ten, is het aan­bod aan slim­me tech­no­lo­gie enorm di­vers. Om te­ge­moet te ko­men aan de be­hoef­tes van jouw klan­ten, ont­wik­kel­den we twee ster­ke bouw­ste­nen: Dom­ovea Ba­sic & Dom­ovea Ex­pert.


Over­zicht van de func­ti­o­na­li­tei­ten in een oog­op­slag


Dom­ovea on­der­steunt zo­wel Easy als Sy­s­tem Mode (ETS)

De keuze tussen Easy of ETS hangt af van je project en de wensen van je klant.

Zo­wel Dom­ovea Ba­sic als Dom­ovea Ex­pert zijn een pri­ma ba­sis voor al je KNX Easy en Sy­s­tem Mode pro­jec­ten. Met Dom­ovea wordt suc­ces be­ha­len met dom­o­ti­ca echt Easy!
Quicklink Easy en System KNX programmeren

Easy

De Domovea-modules zijn beiden standaard uitgerust met ingebouwde Easy-programmering. Het enige wat je nodig hebt is een beeldscherm om via het netwerk met de module te communiceren. De KNX-actoren en -sensoren worden na een druk op de zoekknop ingelezen en daarna worden de functies met de hand eenvoudig via een grafisch scherm met elkaar gekoppeld. Alle informatie van elk KNX-component is direct beschikbaar voor de Domovea-visualisatie, het aanmaken van de sequenties en koppeling met IoT. Om alles compleet te maken ondersteunt Domovea ONFIV IP-camera’s die geregistreerd zijn op de officiële ONFIV website.

Deze vorm van integratie is uniek. Het bespaart jou veel programmeertijd en geeft je veel zekerheid voor een prima eindresultaat. Met Domovea kan in een ochtend een complete domotica-installatie vanaf de basis worden opgebouwd en opgeleverd. Domovea is hierdoor bij uitstek geschikt voor woningen, scholen, kleinere kantoren, hotels en restaurants.

Sy­s­tem

Voor gro­te­re pro­jec­ten en gro­te ge­bou­wen kan de in­ge­bouw­de Easy-mode wor­den uit­ge­scha­keld en kan Dom­ovea de ge­ge­vens in­le­zen van­uit het KNX-pro­gram­ma ETS. Met Dom­ovea en ETS kun­nen gro­te­re in­stal­la­ties wor­den voor­zien van lo­gi­ca, IoT, ca­me­ra’s en vi­su­a­li­sa­tie. Dom­ovea ex­pert biedt de no­dig ex­tra’s voor ETS-pro­jec­ten waar­bij uit­ge­brei­de lo­gi­ca en een vei­lig be­heer op af­stand nood­za­ke­lijk is. Je kunt bij deze ETS-Dom­ovea-pro­jec­ten den­ken aan kantoren, ziekenhuizen, schoolcomplexen, theaters en grote hotels.

 

 

Download onze brochures

 • Brochure Domovea De centrale bouwsteen

  Gebouwautomatisering Domovea visualisatie - brochure

  2016

  pdf14,46 MB
 • Brochure Easy met Domovea

  Gebouwautomatisering Easy met Domovea - bro­chu­re

  2016

  pdf7,7 MB

Instructievideo's

We hebben verschil­lende film­pjes voor je gemaakt die de werking van Domovea uitleggen. Ontdek hoe je kunt confi­gu­reren, leer hoe je de installatie maakt, producten aansluit en auto­ma­ti­se­ring instelt.

 

Tip: rechts­bo­venin de video­player kun je de play­list openen en door de video's scrollen.


Meer tools
en sup­port

Ontwerpen, bestellen, monteren

Onze producten zijn ontwikkeld voor een­vou­di­ge mon­ta­ge en gebruiksgemak. Om het je nog mak­ke­lij­ker te ma­ken, zetten we hulpmiddelen op een rij.

Hager how-to

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je onze producten het gemakkelijkst installeert of programmeert.

Hager documentatie

Documentatie

Download de beschikbare brochures van onze producten, voor jezelf of voor een presentatie aan jouw klant.

tools hager

Handige apps

We ontwikkelen apps voor je om alle benodigde informatie bij de hand te hebben. Bekijk onze apps en tools.


Bekijk Domovea in onze e-catalogus

Domovea in onze e-catalogus
domovea-ecatalogus

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden:

 

google play badge  app store badge

 

Lees eerst meer over Hager Ready
e-catalogus-app

Vragen?

Je kunt ons altijd bellen, mailen of appen als je vragen hebt over deze producten.

Ga naar de contactpagina