Ha­ger pa­sau­ly­je

Norėdami pasiekti savo šalies vietą, spauskite toliau esantį mygtuką arba pasirinkite kitą šalies vietą

Hager Forum


"Ha­ger gru­pė yra pir­mau­jan­ti gy­ve­na­mų­jų, ko­mer­ci­nių ir pra­mo­ni­nių pa­sta­tų elekt­ros insta­lia­ci­jos spren­di­mų ir pa­slau­gų tei­kė­ja."


Ha­ger, Ha­ger gru­pės
pre­kių žen­klas

Mūsų sprendimų ir paslaugų spektras apima nuo energijos paskirstymo iki kabelių valdymo ir saugumo sistemų iki pastato automatizavimo.


Hager grupės svetainė
Hager Group

120 šalyse visame pasaulyje

Blieskastel, Vokietijoje, esame nepriklausoma šeima ir šeima. Esame viena iš pramonės naujovių lyderių. 11 500 darbuotojų pardavė apie 2 mlrd. Eurų. Mūsų komponentai ir sprendimai gaminami 22 vietose visame pasaulyje, o klientai - 120 šalyse visame pasaulyje. Mes esame skolingi savo pasitikėjimui.


Hager grupės svetainė
hager-pasaulyje

Informacija apie medžiagas

Pagal taisykles turime informuoti savo klientus apie kai kurias medžiagas nurodytas REACH reglamento išvardintame sąraše, kuris taip pat vadinamas SVHC sąrašu.

 

2006 m. Birželio 1 d. Įsigaliojo Reglamentas 2006/1907 / ES dėl REACH (registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų). Remiantis REACH reglamento 33 straipsniu, patvirtiname, kad kai kuriose mūsų EEĮ yra SVHC sąraše esančių medžiagų, kurių koncentracija yra didesnė kaip 0,1% masės. Jei mūsų produktai yra susiję, čia rasite šią informaciją.


Čia galite atsisiųsti deklaraciją
hager-informacija-apie-medziagas