Štampa


Izjava o odricanju odgovornosti

Svaki razložan trud je uložen kako bi se osiguralo da su informacije na ovoj web stranici tačne u trenutku objavljivanja, Hager Grupa ne garantuje tačnost i odriče se odgovornosti prema bilo kojoj trećoj strani bilo gdje u svijetu za bilo kakvu povredu, štetu, direktni ili indirektni gubitak, značajni ili ekonomski gubitak ili bilo kakav gubitak pretrpljen kao rezultat korištenja ili oslanjanja na informacije koje sadrži ova web stranica do maksimalnog stupnja dozvoljenog zakonom.

 

Izdato od strane
Hager Grupe

Hager SE

Zum Gun­ter­stal

66440 Blieskas­tel (Njemačka)

Puh: 06842 945-0

Fax: 06842 945-2409

 

Pravni oblik :So­ci­etas Eu­ropaea (SE)

Registrirani ured : Blieskas­tel, Ger­many

Matični broj : Saar­brücken HRB 16434

Članovi Odbora : Daniel Hager (Chair­man of the Board), Mike El­bers, Philippe Fer­ragu, Franck Houde­bert

PDV broj : DE138104710