Im­print


Disclaimer

Ef­ter­som alle ri­me­li­ge for­holds­reg­ler er fo­re­ta­get for at sik­re, at op­lys­nin­ger­ne på det­te web­s­ted var kor­rek­te på tids­punk­tet for of­fent­lig­gø­rel­sen, ga­ran­te­rer Ha­ger Group ikke for rig­tig­he­den og fra­si­ger sig et­hvert an­svar over for tred­je­part overalt i ver­den for ska­de, ska­der, di­rek­te el­ler in­di­rek­te tab, føl­ge­ska­der el­ler øko­no­misk tab el­ler an­det tab som føl­ge af bru­gen el­ler af­hæn­gig­he­den af op­lys­nin­ger­ne på det­te web­s­ted i det mak­si­ma­le om­fang, der er til­ladt iføl­ge loven.

 

Pu­bli­ce­ret af
Ha­ger Group

Ha­ger SE

Zum Gun­ter­stal

66440 Blieskas­tel (Ger­many)

Tel: 06842 945-0

Fax: 06842 945-2409

 

Legal form :So­ci­etas Eu­ro­pa­ea (SE))

Registered office : Blieskas­tel, Ger­many

Registration number : Saar­brück­en HRB 16434

Board Members : Da­ni­el Ha­ger (Chair­man of the Bo­ard), Mike El­bers, Phi­lip­pe Fer­ragu, Fran­ck Hou­de­bert

V.A.T number :DE138104710